Вера Янкулова

Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и Партньори” през 2016 г. Партньор от 2018 г.

През 2013 г. завършва магистърска степен по право в Юридически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”, София, България.

По време на обучението си работи като стажант в реномирано Адвокатско дружество, където придобива и практически опит в гражданския процес.

Г-жа Янкулова е адвокат от 2015 г., член на Софийска адвокатска колегия.

Специализира в сферите на Граждански процес и Арбитраж, Гражданско право, Търговски сделки, Дружествено право, Трудово право, Потребителски право, Изпълнителен процес.

Извън съда и офиса Вера обича да играе тенис, да кара ски и да чете.