Кристиан Таков

В спомен на: Доц. Кристиан Таков (1965–2017)

Великите умове и благородни сърца никога не погиват и не напускат тази земя, защото всеки който се е докоснал до тях ги помни, носи и предава нататък.

Винаги ще помним нашия учител и ментор Доцент Таков, който ни учеше неуморно на гражданско право, сравнително търговско право, банково право и на логика, и най-вече това, което е отвъд правото, и за което си струва да работиш неуморно и да живееш — на силата на морала и етиката и на свободата да търсиш и да се бориш за справедливостта.

Доцент по гражданско право и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършил Немската езикова гимназия, а през 1990г. — право в Софийския университет. От 1994 до 1995г. придобива LLM в университета в Хамбург, а три години по-късно става доктор по право в Софийския университет, където преподава от 1992 г. От 1994г. е арбитър в списъка на арбитрите по вътрешни и международни дела на Арбитражния съд при БТПП, а през 2014г. е избран за негов председател.

Експерт при подготовката на сближаване на българското законодателство с директивите на ЕИО и ЕС за дружественото право, Max-Planck-Institut, Хамбург ор 1997 г.

Експерт при изработването на Националната програма за сближаване на законодателството с директивите на ЕИО и ЕС (NPAA) към Министерството на правосуъдието и правната интеграция от 1998г.

Съветник по правни въпроси към Президента на Република България (2013–2017).

Перфектно владееше немски, английски, френски, руски и латински език.

Допринесъл изключително много за развитието на съвременната Обща теория на правото, Обща част на гражданското право, Облигационно право, Семейно и наследствено право и Сравнително частно право.

Списъкът с неговите постижения и многобройни публикации и книги е наличен на: bg.wikipedia.org/wiki/Кристиан_Таков

През 2018 г е учредена Фондация в негова памет, отворена за подкрепата на всички, които споделят нейната кауза: christiantakoff.foundation@gmail.com.

Благодарни сме, помним те и си с нaс всеки ден! 

Екипът на EU-BG