Атанас Русенов

Адв. Атанас Русенов е най-младият партньор в Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и Партньори“.

Завършил е Софийски университет през 2015 година със степен магистър по право.

Той поема първите стъпки в неговата правна кариера през през 2012 г. още по време на студентските си години. Първоначално работи като правен консултант към Световната социация по международно право (клон България). По време на работата си в Асоциацията развива афинитетвъпросите за прилагането на екстратериториални национални закони.

Поради заслугите си към Асоицацията по международно право и нейното сътрудничество с American Society for International Law („ASIL“), през 2014 година е приет като почетен член на ASIL.

От тогава Г-н Русенов е работил като съдебен сътрудник ( на няколко съдии от Софийски районен съд), правен консултант ( като част от отдела за обществени поръчки на PP&IT Consulting) и като адвокат в Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и Партньори“.

Благодарение на този разностранен професионален опит той има притежава обширен поглед върху казусите с които се занимава, които включват консултирането на клиенти в сферите на CRS/FATCA и автоматичния обмен на данъчна информация, регулациите в сферата на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, законодателството в сферата на защитата на личните данни и изискванията на Регламент 679/2016 (или т.нар. „GDPR“),представляването на клиенти пред административни и съдебни органи.

Като член на нашият екип, той често се заема с проучването на националното законодателството на държави, когато клиент се нуждае от консултация касаеща сферите на предоставянето на платежни услуги, данъчно облагане, обмен на информация заданъчни цели, корпоративно и търговско право, прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В свободното си време Атанас се отдава на пътувания, стойностната класическа и модерна литература и всичко свързано с технологиите.